Dhamma › Meditační mettā víkend v Lotusu

Meditační mettā víkend v Lotusu

Rádi bychom vás pozvali na další pravidelný víkend Mettā meditace v pražském Lotusu.

Skupina Karunā Sevena Vás zve na další Mettā víkend strávený v rozvíjení mettā, meditace lásky a dobrotivosti, s českou buddhistickou mniškou bhikkhunī Visuddhi.

Většina z nás má představu, že v meditaci je nejdůležitější dosahovat stavu klidu. Přitom neméně důležité je rozvíjení dobrých stavů mysli, jakým je právě soucit a láska. Taková, která si nevybírá, neupřednostňuje, nesoudí a nikoho nezavrhuje. Je prokázané, že praktikování meditace mettā chrání, rozvíjí dobré stavy mysli, zlepšuje spánek i zdraví a přináší radost meditujícímu i jeho okolí.
Přijďte strávit víkend v míru, laskavosti a otvírání vlastního srdce.

Termín konání: od pátku 13. října od 19 hodin do neděle 15. října do 14 hodin.
Místo: Lotus, Dlouhá ulice 2, Praha – Staré město, 4. patro

Během víkendu si pod vedením ctihodné vyzkoušíte meditovat, dozvíte se praktické instrukce k meditaci mettā a jak se věnovat domácí praxi. Nabídneme Vám i prostor pro Vaše otázky a možnost individuálního rozhovoru s mniškou.

Přihlášky a jakékoliv dotazy posílejte: karuna.sevena.cz@gmail.com

Zpět | Nahoru