Karunā Sevena

Přehled aktivit bhikkhuní Visuddhi pořádaných skupinou Karunā Sevena.

Meditační víkend 8. a 9. července

Meditační víkend 8. a 9. července

Poslední meditační víkend a možnost účasti na Dhamma přednesu ctihodné Visuddhi bude v termínu 8.-9.7.

Více informací

Jaro a léto v ārāmě Karuṇā Sevena

Jaro a léto v ārāmě Karuṇā Sevena

Ihned po otevření Viveky jsme měli možnost uvítat několik mnišských návštěv. 

Více informací

Zatím nebyla vložena žádná relevantní položka.

Systematické studium Dhammy / Systematic study of the Dhamma

Studium Dhammy je zaměřen  na podrobný rozbor buddhistických rozprav přeložených z Pálijského kanónu.

Zatím nebyla vložena žádná novinka.

Zatím nebyla vložena žádná relevantní položka.

Dětská Dhamma škola / Children Dhamma School

Škola Dhammy pro děti je zaměřena na výuku Buddhova učení formou hraní, četby povídek, vyprávění, výletů a meditování.

Zatím nebyla vložena žádná novinka.

Zatím nebyla vložena žádná relevantní položka.

Project Suriya Lamai - Děti slunce / Children of the Sun

Projekt Suriya Lamai „Děti slunce“ by měl umožnit, aby se děti z chudých rodin na Srí Lance i po celém světě mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby.&a

Zatím nebyla vložena žádná novinka.

Zatím nebyla vložena žádná relevantní položka.

Meditační ústraní / Meditation seclusion

Přehled aktivit meditačních kurzů a setkání za účelem ústranní.

Zatím nebyla vložena žádná novinka.

Zatím nebyla vložena žádná relevantní položka.

Přednášky a kurzy / Lectures and courses

Aktivity ctihodné Visuddhi pořádané jinými skupinami či jednotlivci.

Zatím nebyla vložena žádná novinka.

Zatím nebyla vložena žádná relevantní položka.