Karunā Sevena

Přehled aktivit bhikkhuní Visuddhi pořádaných skupinou Karunā Sevena.

Oslava Kaṭhina

Oslava Kaṭhina

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na každoroční oslavu tohoto významného svátku. 

Více informací

 Hledáme pravidelné dárce na podporu bhikkhunī Visuddhi v ČR

Hledáme pravidelné dárce na podporu bhikkhunī Visuddhi v ČR

Vážení a milí přátelé,

oslovuji Vás jménem Spolku Karuna Sevena, jehož posláním je podporovat život a praxi buddhistické mnišky ctihodné Visuddhi v ČR

Více informací

Říjnová přednáška a meditační praxe v ārāmě Karuṇā Sevena

Říjnová přednáška a meditační praxe v ārāmě Karuṇā Sevena

Přijeďte si zameditovat a prožít s námi hezký večer, den či víkend v Dhammě

Více informací

Systematické studium Dhammy / Systematic study of the Dhamma

Studium Dhammy je zaměřen  na podrobný rozbor buddhistických rozprav přeložených z Pálijského kanónu.

Zatím nebyla vložena žádná novinka.

Zatím nebyla vložena žádná relevantní položka.

Dětská Dhamma škola / Children Dhamma School

Škola Dhammy pro děti je zaměřena na výuku Buddhova učení formou hraní, četby povídek, vyprávění, výletů a meditování.

Zatím nebyla vložena žádná novinka.

Zatím nebyla vložena žádná relevantní položka.

Project Suriya Lamai - Děti slunce / Children of the Sun

Projekt Suriya Lamai „Děti slunce“ by měl umožnit, aby se děti z chudých rodin na Srí Lance i po celém světě mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby.&a

Zatím nebyla vložena žádná novinka.

Zatím nebyla vložena žádná relevantní položka.

Meditační ústraní / Meditation seclusion

Přehled aktivit meditačních kurzů a setkání za účelem ústranní.

Zatím nebyla vložena žádná novinka.

Zatím nebyla vložena žádná relevantní položka.

Přednášky a kurzy / Lectures and courses

Aktivity ctihodné Visuddhi pořádané jinými skupinami či jednotlivci.

Zatím nebyla vložena žádná novinka.

Zatím nebyla vložena žádná relevantní položka.