Úvod


 

"Ten, jehož srdce je zklidněno silou soucitu,
v němž temno nevědomosti je rozehnáno světlem poznání,
ten, který je učitelem říší bohů a lidí,
tomu se klaním, Buddhovi,
jenž ukončil putování, a jemuž nezbývá již žádná stezka k projití."

 

Bhikkhunī Visuddhi Therī je plně ordinovaná buddhistická mniška (bhikkhunī) theravādové tradice a učitelka Dhammy z České republiky. Pro Ctihodnou Visuddhi je charaktristická dobrosrdečnost, velkorysost a zjevný nezájem o osobní prospěch. Pokud budete mít to štěstí a strávíte s ní víc času, zamilujete si ji pro její energii, radost ze života a neotřesitelný optimismus, díky kterému toho dokázala za krátkou dobu, co působí opět v České republice, tolik vytvořit.

První učitel, který ctihodnou velmi inspiroval a přivedl ji na cestu Buddhova učení, byl ctihodný Rewatadhamma Sayado, významný  theravādový buddhistický mnich a znamenitý znalec Abhidhammy z  Myanmaru. V roce 2003 poté, co mnoho let následovala  Dhammu jako laická praktikující v buddhistickém klášteře Dhammapala ve Švýcarsku, odjela ctihodná Visuddhi na Šrí Lanku a obdržela ordinaci sāmaņerī. Žila jednoduchým životem spolu s ostatními mniškami v ústraní ve Sri Gothami ārāmě v Olabudowě, malé chudé vesničce. Se svojí učitelkou bhikkhunī Matale Vijithou a dalšími mniškami se soustředila na výuku Dhammy, sociální práci a péči o chudé a trpící. Bhikkhunī Visuddhi se vždy zaměřovala zejména na děti žijící v extrémní chudobě: vyučovala nedělní školu Dhammy v Olabudowě a Sambodhi Vihāře v Colombu a založila projekt Suriya Lamai „Děti slunce.“ Jeho cílem je umožnit dětem z chudých rodin, aby se vzdělávaly a měly alespoň základní podmínky k životu. 

V roce 2006 po deset měsíců ctihodná studovala a trénovala v klášteře Fo Kuang Shan blízko města Kaohsiung na Taiwanu a ordinovala jako Dharmaguptaka bhikṣuṇī v klášteře Tzu Yun v Nanzi na Taiwanu. V únoru 2007 se vrátila do Sri Gothami ārāmy na Šrí Lance a tam pokračovala v životě ve své bhikkhunī komunitě. Ctihodná Visuddhi také praktikovala po více než desetiletí jako studentka a později asistující učitelka ctihodného Bhante Pemasiriho, který je jedním z nejváženějších a nejzkušenějších tradičních meditačních učitelů na Šrí Lance.

V roce 2008 ctihodná Visuddhi začala pravidelně navštěvovat kláštery v Evropě jako Aneñja Vihāra v Německu nebo Dhammapala ve Švýcarsku. V roce 2012 se svými podporovateli založila svůj mnišský příbytek (bhikkhunī ārāma) nazvaný Karuṇā Sevena (příbytek soucitu), který se nachází v Prostějově. V roce 2015 ctihodná absolvovala Daḷhīkamma Vinaya obřad a přijetí do Therāvada Bhikkhu and Bhikkhunī Saṅghy na Šrí Lance. V roce 2016 ctihodná Visuddhi ukončila svá desátá vassa a stala se tak bhikkhunī therī (seniorní mniškou).

V roce 2016 také proběhla v ārāmě Karuṇā Sevena díky štědrým darům velká rekonstrukce, během níž byla vybudována nová meditační hala. Mnišský příbytek se tak otevřel praktikujícím se zájmem o meditaci. Díky novým prostorům se zde naskytla možnost pobýt v ústraní pod vedením ctihodné Bhikkhunī Visuddhi.

Ctihodná se sama v rámci studia a tréninku soustředí hlavně na kultivaci etiky a dobrých vlastností, na meditační praxi satipaṭṭhāna a mettā a současně se zaměřuje na studium raných buddhistických textů. Pomáhá svým studentům rozšiřovat své vědomí a postupně nahlédnout, že nic neexistuje samo o sobě a že zdánlivě jednoznačná realita naší subjektivní mysli není ničím jiným, než jeho vlastní konstrukcí. Ctihodná žije podle tradice pouze z darů laiků (dāna) a také učení poskytuje formou daru (dhammadána).

Studenti ctihodné Bhikkhunī Visudhi přicházejí z různých kultur a prostředí ze zemí z celého světa, např. z České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska, Polska, Velké Británie, Švýcarska, Šrí Lanky, Spojených států amerických a Portorika. Ctihodná vyučuje dospělé, přičemž se speciálně zaměřuje na matky, děti a mládež. Její přístup ke studentům je individuální, trpělivý a soucitný. Od počátku svého mnišského působení na Šrí Lance po období, kde se přestěhovala do Evropy, stála vždy ctihodná Visuddhi u zrodu Dhamma školy pro děti všech věkových kategorií. Je pravidelně zvána, aby přednášela o Buddhově učení a mettā meditaci studentům na středních a vysokých školách v České republice.

ārāma Karuṇā Sevena byla zřízena jako mnišský příbytek a útočiště bhikkhunī Visuddhi. V ārāmě Karuṇā Sevena se žije podle učení a jasně stanoveného řádu (Dhamma-vinaya) tak, jak ho založil Vznešený Buddha. Ārāma Karuṇā Sevena je místem tiché kontemplace, meditace a učení se žití v samotě, je to místo prosté všednodenního shonu. Toto místo je velmi příhodné pro ty, kteří hledají útočiště u Trojího klenotu, prostor pro vlastní spirituální praxi a chtějí strávit nějaký čas v tichu, meditaci a chráněném prostředí.

Spolek Karuṇā Sevena je skupina, která se vytvořila kolem ctihodné bhikkhunī Visuddhi. Lidé, již jsou součástí spolku, praktikují a studují Buddhovo učení a také podporují mnišský život ctihodné Visuddhi. Štědrost je jednou ze základních praxí Buddhova učení.

 

Dāna a podpora projektů Spolku Karuna Sevena
Dāna znamená dar, obdarování, štědrost, dávání. Je to součástí buddhistické praxe. Darování či štědrost tvoří první druh záslužného jednání, přičemž druhé dva jsou etika (sīla) a rozvoj mysli (bhāvanā).

„Pět dobrodiní se dostává tomu, kdo obdarovává: náklonnost mnoha bytostí, ušlechtilá společnost, dobrá pověst, sebedůvěra a zrození v nebeských světech.“ AN.V, 34

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuna Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámku "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme. 

 

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatím nebyla vložena žádná relevantní položka.

Zatím nebyla vložena žádná relevantní položka.