Úvod


 

"Ten, jehož srdce je zklidněno silou soucitu,
v němž temno nevědomosti je rozehnáno světlem poznání,
ten, který je učitelem říší bohů a lidí,
tomu se klaním, Buddhovi,
jenž ukončil putování, a jemuž nezbývá již žádná stezka k projití."

 

Bhikkhunī Visuddhi Therī je plně ordinovaná buddhistická mniška (bhikkhunī) theravādové tradice a učitelka Dhammy z České republiky. Pro Ctihodnou Visuddhi je charaktristická dobrosrdečnost, velkorysost a zjevný nezájem o osobní prospěch. Pokud budete mít to štěstí a strávíte s ní víc času, zamilujete si ji pro její energii, radost ze života a neotřesitelný optimismus, díky kterému toho dokázala za krátkou dobu, co působí opět v České republice, tolik vytvořit.

První učitel, který ctihodnou velmi inspiroval a přivedl ji na cestu Buddhova učení, byl ctihodný Rewatadhamma Sayado, významný  theravādový buddhistický mnich a znamenitý znalec Abhidhammy z  Myanmaru. V roce 2003 poté, co mnoho let následovala  Dhammu jako laická praktikující v buddhistickém klášteře Dhammapala ve Švýcarsku, odjela ctihodná Visuddhi na Šrí Lanku a obdržela ordinaci sāmaņerī. Žila jednoduchým životem spolu s ostatními mniškami v ústraní ve Sri Gothami ārāmě v Olabudowě, malé chudé vesničce. Se svojí učitelkou bhikkhunī Matale Vijithou a dalšími mniškami se soustředila na výuku Dhammy, sociální práci a péči o chudé a trpící. Bhikkhunī Visuddhi se vždy zaměřovala zejména na děti žijící v extrémní chudobě: vyučovala nedělní školu Dhammy v Olabudowě a Sambodhi Vihāře v Colombu a založila projekt Suriya Lamai „Děti slunce.“ Jeho cílem je umožnit dětem z chudých rodin, aby se vzdělávaly a měly alespoň základní podmínky k životu. 

V roce 2006 po deset měsíců ctihodná studovala a trénovala v klášteře Fo Kuang Shan blízko města Kaohsiung na Taiwanu a ordinovala jako Dharmaguptaka bhikṣuṇī v klášteře Tzu Yun v Nanzi na Taiwanu. V únoru 2007 se vrátila do Sri Gothami ārāmy na Šrí Lance a tam pokračovala v životě ve své bhikkhunī komunitě. Ctihodná Visuddhi také praktikovala po více než desetiletí jako studentka a později asistující učitelka ctihodného Bhante Pemasiriho, který je jedním z nejváženějších a nejzkušenějších tradičních meditačních učitelů na Šrí Lance.

V roce 2008 ctihodná Visuddhi začala pravidelně navštěvovat kláštery v Evropě jako Aneñja Vihāra v Německu nebo Dhammapala ve Švýcarsku. V roce 2012 se svými podporovateli založila svůj mnišský příbytek (bhikkhunī ārāma) nazvaný Karuṇā Sevena (příbytek soucitu), který se nachází v Prostějově. V roce 2015 ctihodná absolvovala Daḷhīkamma Vinaya obřad a přijetí do Therāvada Bhikkhu and Bhikkhunī Saṅghy na Šrí Lance. V roce 2016 ctihodná Visuddhi ukončila svá desátá vassa a stala se tak bhikkhunī therī (seniorní mniškou).

V roce 2016 také proběhla v ārāmě Karuṇā Sevena díky štědrým darům velká rekonstrukce, během níž byla vybudována nová meditační hala. Mnišský příbytek se tak otevřel praktikujícím se zájmem o meditaci. Díky novým prostorům se zde naskytla možnost pobýt v ústraní pod vedením ctihodné Bhikkhunī Visuddhi.

Ctihodná se sama v rámci studia a tréninku soustředí hlavně na kultivaci etiky a dobrých vlastností, na meditační praxi satipaṭṭhāna a mettā a současně se zaměřuje na studium raných buddhistických textů. Pomáhá svým studentům rozšiřovat své vědomí a postupně nahlédnout, že nic neexistuje samo o sobě a že zdánlivě jednoznačná realita naší subjektivní mysli není ničím jiným, než jeho vlastní konstrukcí. Ctihodná žije podle tradice pouze z darů laiků (dāna) a také učení poskytuje formou daru (dhammadána).

Studenti ctihodné Bhikkhunī Visudhi přicházejí z různých kultur a prostředí ze zemí z celého světa, např. z České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska, Polska, Velké Británie, Švýcarska, Šrí Lanky, Spojených států amerických a Portorika. Ctihodná vyučuje dospělé, přičemž se speciálně zaměřuje na matky, děti a mládež. Její přístup ke studentům je individuální, trpělivý a soucitný. Od počátku svého mnišského působení na Šrí Lance po období, kde se přestěhovala do Evropy, stála vždy ctihodná Visuddhi u zrodu Dhamma školy pro děti všech věkových kategorií. Je pravidelně zvána, aby přednášela o Buddhově učení a mettā meditaci studentům na středních a vysokých školách v České republice.

ārāma Karuṇā Sevena byla zřízena jako mnišský příbytek a útočiště bhikkhunī Visuddhi. V ārāmě Karuṇā Sevena se žije podle učení a jasně stanoveného řádu (Dhamma-vinaya) tak, jak ho založil Vznešený Buddha. Ārāma Karuṇā Sevena je místem tiché kontemplace, meditace a učení se žití v samotě, je to místo prosté všednodenního shonu. Toto místo je velmi příhodné pro ty, kteří hledají útočiště u Trojího klenotu, prostor pro vlastní spirituální praxi a chtějí strávit nějaký čas v tichu, meditaci a chráněném prostředí.

Spolek Karuṇā Sevena je skupina, která se vytvořila kolem ctihodné bhikkhunī Visuddhi. Lidé, již jsou součástí spolku, praktikují a studují Buddhovo učení a také podporují mnišský život ctihodné Visuddhi. Štědrost je jednou ze základních praxí Buddhova učení.

 

Dāna a podpora projektů Spolku Karuna Sevena
Dāna znamená dar, obdarování, štědrost, dávání. Je to součástí buddhistické praxe. Darování či štědrost tvoří první druh záslužného jednání, přičemž druhé dva jsou etika (sīla) a rozvoj mysli (bhāvanā).

„Pět dobrodiní se dostává tomu, kdo obdarovává: náklonnost mnoha bytostí, ušlechtilá společnost, dobrá pověst, sebedůvěra a zrození v nebeských světech.“ AN.V, 34

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuna Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámku "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme. 

 

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novoroční 10 denní meditační ústraní v v ārāmě Karuṇā Sevena

Novoroční 10 denní meditační ústraní v v ārāmě Karuṇā Sevena

Srdečně Vás zveme Vás na zimní 10 denní meditační ústraní vedené buddhistickou mniškou ctihodnou bhikkhunī Visuddhi.

Více informací

Meditační víkend pro začátečníky a nově příchozí

Meditační víkend pro začátečníky a nově příchozí

 Rádi bychom Vás pozvali na podzimní víkendový meditační kurz pro začátečníky a nově příchozí pod vedením bhikkhunī Visuddhi. 

Více informací

Síla přítomného okamžiku

Síla přítomného okamžiku

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na veřejnou přednášku ctihodného Dr. Wijayarajapura Sīlavaṇsy.

Více informací

Oslava Kaṭhina

Oslava Kaṭhina

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na každoroční oslavu tohoto významného svátku, která se bude konat 

Více informací