Úvod


"Ten, jehož srdce je zklidněno silou soucitu,
v němž temno nevědomosti je rozehnáno světlem poznání,
ten, který je učitelem říší bohů a lidí,
tomu se klaním, Buddhovi,
jenž ukončil putování, a jemuž nezbývá již žádná stezka k projití."

Karuṇā Sevena je názvem kláštera, kde pobývá ctihodná bhikkhunī Visuddhi. Tento název dal klášteru její učitel ctihodný bhante Pemasiri, který je považován za jednoho z nejvýznamnějších novodobých meditačních učitelů na Srí Lance. Již přes deset let je ctihodná jeho žákyní a posledních šest let také, jako jeho asistentka, pomáhá učit žáky v jeho centru na Srí Lance. Ctihodná Visuddhi se věnuje hlavně praxi meditace, zejména meditace mettā a satipaṭṭhāna. Její přístup k žákům je velmi individuální. Ctihodná Visuddhi strávila mnoho let na Srí Lance a stále se tam pravidelně vrací. Většinu roku ale nyní tráví v České Republice ve svém klášteře (ārāma) v Prostějově.

Karuṇā Sevena také znamená stín nebo odraz soucitu a právě soucit k jiným bytostem a pomoc druhým je to, co se stalo nedílnou součástí praxe ctihodné Visuddhi a k čemu vede i ostatní. Ctihodná Visuddhi je plně vysvěcenou bhikkhunī v theravādové tradici, což je v Evropě velká vzácnost, neboť tu žijí pouze tři až čtyři mnišky téhož vysvěcení. Ctihodná žije podle tradice pouze z darů laiků (dāna), učení poskytuje formou daru (dhammadāna). Štědrost je jednou ze základních praxí Buddhova učení.

Třetí a neméně důležitý význam slov Karuṇā Sevena je název skupiny, která se vytvořila kolem ctihodné bhikkhunī Visuddhi. Lidé, již jsou součástí této skupiny, praktikují a studují Buddhovo učení a také podporují mnišský život ctihodné Visuddhi.

 

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuna Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby!

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme. 

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce: 

Aktuální program v ārāmě Karuṇā Sevena

Aktuální program v ārāmě Karuṇā Sevena

Program přednášek, meditačních víkendů a setkávání s mniškou na leden až březen 2017

Více informací

Víkendová meditační praxe a sobotní přednášky v ārāmě Karuṇā Sevena - únor 2017

Víkendová meditační praxe a sobotní přednášky v ārāmě Karuṇā Sevena - únor 2017

Zveme Vás na víkendovou meditační praxi a sobotní večerní přednášku ctihodné bhikkhunī Visuddhi.

Více informací

Únorová víkendová praxe a sobotní přednáška

Únorová víkendová praxe a sobotní přednáška

V únoru pokračujeme v cyklu přednášek spojených s celodenní či víkendovou meditační praxí v nově otevřené ārāmě Karuṇā Sevena v Prostějově. 

Více informací

Další pravidelná únorová víkendová meditace a sobotní přednáška

Další pravidelná únorová víkendová meditace a sobotní přednáška

Další pravidelná víkendová praxe spojená se sobotní přednáškou ctihodné bhikkhunī Visuddhi


Více informací